ByteSplitter Powershell Script

Com va passar amb SwapByte, he portat aquesta eina que podeu trobar compilada per Mac Os a Powershell.

No comento molt, simplemement és l’script del SwapByte modificat perquè creï dos fitxers, un .lo i un .hi amb els bytes alts i baixos pertinents de fitxers de 16bits.

Function doSomething() { 
  $ProgressBar1.value = 0 
  # Read the entire file to an array of bytes. 
  $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($sourcePath.text) 
  $size = $bytes.count 
  $lo_bytes = @(0) * ( $size/2 ) 
  $hi_bytes = @(0) * ( $size/2 ) 
  for ($i=0; $i -le $size-1; $i=$i+2) { 
    $lo_bytes[$i/2] = $bytes[$i] 
    $hi_bytes[$i/2] = $bytes[$i+1] 
    $ProgressBar1.value = ( $i / $size ) * 100 
  } 
  [System.IO.File]::WriteAllBytes($destinationPath.text + '.lo', $lo_bytes) 
  [System.IO.File]::WriteAllBytes($destinationPath.text + '.hi', $hi_bytes) 
  [System.Windows.MessageBox]::Show('Done') 
}

S’inicialitzen dues variables noves amb la meitat del tamany original i a ón s’aniràn afegint els bytes, al final desem els fitxer de destí afegint .lo i .hi.

Decàrga: ByteSplitter Powershell Script (6818 downloads)

Nova versió bytesplitter 0.03b [cat]

Treballant en un altre codi que capgirava el bytes d’un fitxer (swapbyte), m’he adonat que el codi estava malament, enlloc de treballar amb 8 bits (1byte) treballava amb 8bytes! Per tant els fitxers finals no eren correctes.

Aquesta versió sol·luciona aquest error i canvia els noms dels fitxers per file_L.bin (0-7bits) i file_H.bin (8-16 bits).

Byte Splitter for Mac OS X 0.03b (2561 downloads)

 

bytesplitter para Mac OSX [es]

El otro día me encontré un cartucho de Mega Drive de los que antes llamábamos, pirata o de los chinos. Lo compré para aprovechar la caja y la carcasa, por suerte, el juego no funcionaba.

En su interior había una placa con dos memorias, estas dos eran de 8bits, algo extraño ya que los juegos de Mega Drive son de 16bits de bus… Así que decidí seguir las pistas y descubrí que una de las dos memorias contenía los primeros 8 bits y la otra los últimos 8bits.

Mega Drive PCB 2x1mbx8bits

Parte de delante y detrás de una PCB de juego de Mega Drive que usa 2 memorias de 8bits.

» Read more

bytesplitter per Mac OSX [cat]

L’altre dia em vaig trobar amb un cartutx de Mega Drive del que abans en dèiem, pirates o xinos. El vaig comprar per aprofitar la caixa i la carcassa, per sort, ja que el joc no funcionava.

En el seu interior hi havia una placa amb dues memòries, aquestes dues memòries eren de 8bits, cosa estranya, ja que els jocs de Mega Drive son de 16bits de bus… Així que vaig decidir seguir les pistes i vaig descobrir que una de les memòries donava els primers 8bits i l’altre els últims 8bits.

Mega Drive PCB 2x1mbx8bits

Part del davant i del redera d’una PCB d’un joc de Mega Drve, utilitza 2 memòries de 8bits en lloc de una de 16bits.

» Read more