Arcade

Spread the love

Al 2014 em va picar el cuquet del món arcade, estava fent una màquina un moble arcade des de 2013 i mica en mica vaig entrar en el “mundillu”, així que vaig descobrir el que era les plaques JAMMA i entre elles el món MVS, aquí va començar tot.

SNK Neo Geo MVS

Capcom CSP2

Sega Naomi

Konami GX System

Jamma