Currículum Vitae (cat)

[En edició]

Nom: Francesc Bofill Vila

Hábil programador en diferents llenguatges (HTML, java, pthon, c, c++, shell script, visual bascic, …) i amb de ràpid apranentatge per a nous llenguatges. Experiència en migració de codi d’un llengüatge a un altre. Tractament de bases de dades SQL (MySQL, SQLlite, …)

Creació de continguts d’audio, video i fotografia, edició amb programari com Hitfilm, Premiere, AfterEffects, Aperture, Lightroom…

Experiencia en la creació de continguts 2D i 3D (modelat de peces imprimibles en 3D), coneixements en programari com Photoshop, Blender, 3D Studio, Openscad…

Creació de circuits electròics amb Eagle Cad. Coneixements básic en electrònica, memòria flash, eeprom, arduino.

Experiencia

(2005 – 2017) 12 anys d’experiència en el sector de l’electrònica de consum, 9 anys en departament de venta i tasques com a control d’estoc a magatzem, inventaris, control de personal, ordre i neteja de departament, gestió descentrelitzada de comunity manager en xarxes de Twitter i Facebook. 3 anys en el departament de post-venta, atenció al cliente, caixes, control de reparacions de client i material del centre (entrada i sortida, transport, RMA), control de devolucions (nivell d’estoc, transport, enmagatzematge, RMA, DOA). En aquest periode de temps es varen desenvolupar per iniciativa pròpia, eines web i macros d’Excel/Word per facilitar la manipulació repatitiva i gestió de dades de fitxers CVS.

(1996 – 1999) Administrador de sistemes informàtics, realització de feines de manteniment d’equips i perifèrics tals com lector de codi de barres, generació de noves eines de treball amb recursos minims (tractament de fitxers de text com a base de dades (afegir, borrar, cercar) mitjançant software shareware de forma opaca)

Estudis cursats

Universitat de Girona Informàtica de gestió, 1999

La Salle Manlleu Tècnic Superior Administratiu, 1994 – 1999

Coneixements informàtics

Gestió i administració de sistemes Windows en diferents versions, Linux per linia de comandes o escriptòri i sistemes Mac OS x.

Coneixements básics en máquines virtuals, servidors i xarxes.

Ofimàtica

Office: Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher

A nivell avançat, ús de taules dinàmiques (Excel) i programació de Macros.

OpenOffice.org

Nivell avançat, creació de Macros.

iWork: Pages, Numbres, Keynote

Nivell usuari.

Llengüatges de programació amb els que he treballat

BASIC, Visual Basic, C, C++, Pascal, Delphi, Cocoa, Python, java, javascript, HTML, CSS, Shell Script, mIRCScript, arduino (C++).